Programul Prima Casă: Acte necesare

Acte necesare

 • Acte de identitate (pentru tine, membrii familiei şi, după caz, pentru persoanele care participă cu veniturile lor la credit, denumite coplătitori)
 • Certificat de căsătorie sau hotărâre de divorţ, dacă este cazul (copie)
 • Documente care atestă realizarea de venituri

Clientii pentru care veniturile sunt raportate la ANAF

 • Fără documente de venit (doar semnare Acord de interogare la ANAF)
 • In cazul veniturilor din pensii este necesara prezentarea Deciziei de pensionare definitiva

Clientii pentru care veniturile nu sunt raportate la ANAF:

 • Clientii pentru care veniturile din salarii nu sunt raportate la ANAF (salariatii MAI, MApN, SRI, SIE, SPP, Politie Comunitara, Jandarmerie, salariatii penitenciarelor sau ai altor unitati cu caracter special)
 • Adeverință de salariu (doar dacă clienții nu încasează salariul în cont la BCR)

Clienti pentru care veniturile din pensie nu sunt raportate la ANAF:

 • Talon de pensie recent sau extras de cont curent
 • Decizia de pensionare definitiva
 • Acte de proprietate ale imobilului adus în garanţie – diferă în funcţie de destinaţia creditului (ex.: copii după actul de proprietate înregistrat la Biroul de Carte Funciară, copii după documentaţia

Documente care atestă existenţa avansului: antecontract de vânzare-cumpărare, chitanţă autentificată la notariat, etc.

Documente privind alte credite/carduri de credit/overdraft pe care le ai la alte bănci, dacă este cazul

Declaraţia pe propria răspundere autentificată, că la data solicitării creditului, nu deţii, în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia, nicio locuinţă, indiferent de modul sau momentul în care a fost dobândită, fie deţii în proprietate exclusivă sau împreună cu soţul ori soţia cel mult o locuinţă, dobândită prin orice alt mod decât prin Program, în suprafaţă utilă mai mică de 50m²

Documente specifice, ce diferă în funcţie de destinaţia creditului: cumpărare imobil, construire etc.

Spre exemplu, pentru cumpărarea unei locuinţe îţi sunt necesare:

 • Precontractul de vânzare-cumpărare a imobilului
 • Actul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul vânzării (copie)
 • Declaraţia pe proprie răspundere a vânzătorului, conform Legii 10/2001, că bunurile imobiliare respective nu sunt revendicate şi că nu există litigii în legătură cu acestea
 • Extrase din documentaţia cadastrală (copie)
 • Certificat de eficienţă energetică

Alăturați-vă discuției

Compare listings

Comparaţie